Tilbake til data og personvern

Personvernerklæring

Tjenesten for håndtering av rekruttering og forenkling av ansettelsesprosessen leveres av Teamtailor på vegne av Capra Consulting. Det er viktig at personene som bruker tjenesten føler seg trygge med og er informert om hvordan vi håndterer brukernes personopplysninger i rekrutteringsprosessen. Vi tilstreber å opprettholde høyest mulig standard for beskyttelse av personopplysninger. Vi behandler, administrerer, bruker og beskytter brukernes personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen 

Capra Consulting AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra rekrutteringssystemet vårt  og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).


Behandling av personopplysninger for ikke-ansatte

Det er 3 tilfeller hvor Capra innhenter persondata om eksterne/ikke-ansatte. Det ene tilfellet er rekruttering, hvor kandidater legges inn i rekrutteringssystemet. Det andre og tredje tilfellet er i salgssammenheng, hvor henholdsvis underkonsulenter og kunder legges inn i salgssystemet. I de to første tilfellene kan en kandidat/kunde/underkonsulent havne i systemene våre på to måter: a) Ved å registrere seg selv gjennom en utlyst søknad, eller b) Vedkommende blir lagt inn som følge av tips fra andre eller sourcing (LinkedIn, rekrutteringsbyrå, etc.). For kunder legges kontaktinfo inn så snart vi er i forhandlingsprosess med de.


Rekruttering

 Formålet med innhenting og behandling av personopplysninger er å administrere rekruttering. Lovligheten av behandling av personopplysninger er vår legitime interesse for å forenkle og tilrettelegge for rekruttering. Avhengig av hvilke opplysninger kandidaten gir oss eller vi finner om kandidaten, samler vi blant annet inn følgende opplysninger: Navn, e-postadresse, telefonnummer, utdannelse, arbeidserfaring, URLer til relevante sosiale medium (som LinkedIn, GitHub, mv.), referansepersoner og opplastede dokumenter (som CV, søknadsbrev, karakterer, mv.).


Kandidat registrerer seg selv

  • Kandidaten må godta samtykke for å kunne sende inn søknad via søknadssidene våre.
  • Kandidaten velger selv om den ønsker å innhente personopplysninger om seg selv ved hjelp av en tredjepartskilde som Facebook eller LinkedIn. 
  • Opplysninger oppbevares i systemene så lenge de er oppdaterte og det er relevant å beholde de, men maksimalt 2 år såfremt samtykke er innhentet.


Kandidat blir tipset om til Capra uten sin viten

  • Vi tar kontakt med kandidater gjennom tips fra egne søk, nettverkstreff, anbefaling fra ansatte eller videresendte fra rekrutteringsbyrå.
  • Vi innhenter samtykke senest 30 dager fra kandidatenes data blir behandlet av rekruttering. Opplysninger oppbevares i systemene så lenge de er oppdaterte og relevante å beholdemen maksimalt 2 år såfremt samtykke er innhentet.
  • Uten innhentet samtykke blir kandidaten slettet etter 30 dager.
  • Kandidater som er blitt tipset av ansatte før innføringen av den nye personvernlovgivningen har mottatt en informasjonsmail og vil bli slettet etter ønske fra kandidaten eller automatisk etter 2 år fra den nye personvernlovgivningen trådte i kraft.


Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Capra Consulting AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Capra Consulting AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Capra Consulting AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Kontakt oss

For henvendelser knyttet til rettighetene til den registrerte, kan Capra Consulting AS kontaktes på:

Capra Consulting AS, v/administrasjonsansvarlig
E-post: post@capraconsulting.no
Postadresse: Stenersgata 2, 0184 Oslo

 

Jobber du allerede i Capra Consulting?

Bli med oss i rekrutteringen og finn din neste kollega.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor